Mikel Horl, Graphic Artist

Mikel Horl


A pioneer of book arts in the 1980s, Mikel Horl has worked as a graphic author and publisher using all available tools, materials and formats. Combining word and image has been a specific interest, writing short stories, illustrated books and visual poetry.


Pionero de las artes del libro en la década de 1980, Mikel Horl ha trabajado como autor gráfico y editor utilizando todas las herramientas, materiales y formatos disponibles. Combinar palabra e imagen ha sido un interés específico, escribiendo cuentos cortos, libros ilustrados y poesía visual.


Mikel Horl was een pionier op het gebied van de boekkunst in de jaren 1980 en heeft gewerkt als grafisch auteur en uitgever met alle beschikbare gereedschappen, materialen en formaten. Het combineren van woord en beeld heeft zijn specifieke interesse, het schrijven van korte verhalen, prentenboeken en visuele poëzie.